38 حدیث

احادیث

 

 برترین مردم کسی است که فایدهای برای مردم داشته باشد .

1---- امام علی (ع)

 هرکه برای برادر مومنش مشکلی را حل کند بسان کسی است که در تمام عمرش خدا را عبادت کرده است .

2---امام علی (ع)

با مردم انصاف داشته باش واز مالت با آنان مواسات کن و آنچه برای خود میپسندی برای آنان هم بخواه

3---امام صادق (ع)

کسی که سیر بخوابد با آنکه برادر مسلمانش گرسنه باشد به من ایمان نیاورده است.

4---پیامبر اکرم (ص)

هرکه برای سامان دادن امور مسلمانان همت نگمارد مسلمان نیست.

5---امام صادق(ع)

کلماتی که ادم به آنها تکلم نمود توبه اش قبول شد.

6---امام باقر(ع)

هر کس بعد نماز 30 مرتبه سبحان الله بگوید گناهی از او باقی نمی ماند.

7---امام صادق(ع)

هر کس پیش از طلوع و غروب  10 مرتبه این ذکر را بخواند کفاره گناهان آن روزش می گردد و باید خوانده شود و اگر

ترک شود قضا لازم است.این ذکر:

لا اله الا الله وحده لا شریک له و له الحمده یحیی و یمینا و یحیی و هو حی لا یموت بیدالخیر و هو علی کل شی قدیر

8---امام صادق(ع)

انسان مومن خسته نمی شود از سرازیر شدن حوائج مردم به سوی او

9---امام رضا(ع)

دو خصلت است که چیزی بالاتر از آن نیست ایمان بخدا و نفع رساند به برادر دینی

10---امام حسن عسکری(ع)

نیازهای مردم به شما یکی از نعمت هایی است که خدا بر شما ارزانی داشته است پس با نعمت ها بد رفتاری نکنید که در نتیجه به دیگران داده شود.

11---امام حسین(ع)

کفران نعمت علت نابودی نعمت است.

12---امام علی(ع)

هر که رشته احسان خود را قطع کند خداوند توفیق و توان کنونی او را می کند.

13---امام علی(ع)

تا وقتی انسان در مسیر مدد و یاری برادر دینی خود باشد خداوند یار و مدد کارش خواهد بود.

14---

هر که یک حاجت برادر دینی خود را براورده کند بسیاری از حاجات و خواسته های او را برآورده می کند.

15---امام صادق(ع)

بهتر از هر کاری عامل خیر است زیرا وجودش سرچشمه و مشوق کار خیر و مددرسان بیچارگان است.

16---امام هادی(ع)

نیکی و صدقه فقر را نابود،عمر را طولانی و از هفتاد نوع مرگ بد پیشگیری می کند.

 

17---امام باقر (ع)

نیکی و خوشرفتاری با همسایگان سبب زیادی رزق و آبادی دنیاست.

18---امام صادق(ع)

اهل احسان نمی لغزد و اگر هم بلغزد تکیه گهی می یابد.

19---امام علی(ع)

نیکو کاری یک پس انداز جاودانی است.

20---امام رضا(ع)

هر کار نیکی صدقه به شمار می آید.

21---پیامبر اکرم(ص)

فهماندن سخن به ناشنوا صدقه است.

22---پیامبر(ص)

روی گشاده زبان گویا و صریح دل مهربان و دست دهند.

23---امام صادق(ع)

دلت را با موعضه زنده بدار و آن را با حکمت نوازش کن.

24---حضرت علی(ع)

هر که یتیمی را پناه دهد خداوند در بهشت برای او خانه ای را بنا می کند.

25---امام باقر(ع)

هنگامی که یتیمی گریه کند عرش خدا به لرزه در آید.

26---پیامبر(ص)

بهترین شما کسی است که با دیگران غذا بخورد واضح و بلند سلام کند و نماز شب بخواند انگاه که مردم در خوابند.

27---پیامبر اکرم(ص)

برای یتیم چون پدر مهربان باش بدان که هرچه کشت می کنی همان درو می کنی

28---پیامبر(ص)

هر چیزی راهی دارد و راه بهشت علم و دانش است.

29---پیامبر (ص)

بار الها جهاد ما را در راهت و کوشش و همت ما را در طول را اطاعتت قرار ده و در معامله با خودت نیت های ما را خالص کن.

30---امام سجاد(ع)

هر که از دسترنج حلال خویش بخورد در های بهشت برایش گشوده شود تا از هر یک که می خواهد دراید.

31---پیامبر اکرم(ص)

آنگاه که اشیاءبهم می آمیزدو ناتوانی و تنبلی بهم دراید و از آن دو فقر زاده شود.

32---امام علی(ع)

اگر تمام نیازمندیهای مردم بدون کار و تلاش برایشان تامین می شد هرگز زندگیشان گوارا نمی شد و لذت آن را در نمی یابد.

34---امام موسی بن جعفر(ع)

پر خوابی دین و دنیا را از بین می برد.

35---امام صادق(ع)

برای انسان جز انکه تلاش کرد و به دست اورده چیزی نیست.

36---امام صادق(ع)

اکر تو نفس را به کاری سرگرم کنی او تورا به خود مشغول می کند.

 

37---امام علی(ع)

نادانی مایه مرگ و سستی باعث از دست رفتن فرصت ها و نعمت هاست.

38---امام علی(ع)

خدایا من پناه می برم به تو از تنبلی و سستی و اندوه و ترس و بخل و بی خبری و غفلت و سخت دلی و خواری و نداری و تنگدستی.

امام سجاد(ع)

آنکه مومن است مصرف و هزینه اش اندک و یاری رسانی ش فراوان است.

 

/ 0 نظر / 58 بازدید